Lý do Phượng Hoàng Lửa Marco dù rất mạnh nhưng không gia nhập băng Mũ Rơm?

[Top Manga] - Trong One Piece, Marco sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ hệ Zoan huyền thoại là Tori Tori no Mi model Phượng Hoàng Lửa, mang đến cho người dùng khả năng bay và tấn công trên không hiếm hoi.
Comments