Không chỉ Broly, còn nhân vật có thể hóa Berserker Super Saiyan

[OV Dragon] - Bên cạnh Broly, còn có 1 nhân vật khác có thể đạt tới trạng thái Berserker Super Saiyan trong Dragon Ball Super nữa đấy!

Comments