Katakuri chính là "chìa khóa" giúp Luffy vượt qua giới hạn của Gear 4?

[Top Manga] - Suốt một thời gian dài trong One Piece, người hâm mộ bị ấn tượng mạnh với Gear 4 của Luffy do có khả năng công thủ vẹn toàn. Thế nhưng bản thân nó cũng có những nhược điểm và không hoàn hảo như mọi người vẫn nghĩ.
Comments