Haki chính là "chìa khóa" tạo ra các phiến đá Poneglyph ở Wano?

[Top Manga] - Poneglyphs là những khối đá đồ sộ trên đó có khắc những thông tin lịch sử được viết bằng ngôn ngữ cổ đại.
Những khối đá này nằm rải khắp nơi, chứa đựng những lịch sử thật của thế giới. Có tổng cộng 3 loại phiến đá Poneglyphs cổ đại nằm rải rắc khắp trên thế giới:
1. Historical Poneglyphs ( Poneglyphs Lịch sử)
2. Instructional Poneglyphs (Poneglyphs Manh Mối)
3. Road Poneglyphs
Comments