Goku hé lộ trạng thái sức mạnh mới - Tóc... 7 sắc cầu vồng

[OV Dragon] - Son Goku và những người mang dòng máu Saiyan có 1 khả năng đặc biệt mà bất cứ người hâm mộ nào cũng thích. Đó là khi chuyển đổi sang 1 trạng thái Super Saiyan bất kì nào đó là họ có thể đổi luôn màu tóc của mình mà không cần mất công đi nhuộm.
Comments