Giữa 2 mỹ nhân Nami và Boa Hancock thì Luffy Mũ Rơm thích ai hơn?

[Top Manga] - Cuộc đời đúng là không biết đâu mà lần, thanh niên Luffy vừa ngốc, vừa tham ăn, đặc biệt là không có hứng thú với gái nhưng cứ đi đến đâu là kiểu gì cũng vô số em "ngon ngẻ" vây quanh.
Comments