Eustass Kid và Luffy Mũ Rơm, ai là siêu Tân tinh mạnh hơn?

[Top Manga] - Trong clip hôm nay, hãy cùng Top Manga so sánh 1 cách công tâm xem giữa Kid và Luffy trong One Piece ai sẽ mạnh hơn nếu trong cuộc đấu đầu tay đôi các bạn nhé!Comments