[Dragon Ball Heroes 10]. Goku ăn hành sấp mặt - Vegeta hoá Super Saiye B...

[OV Dragon] - Trong Super Dragon Ball Heroes tập 10, những kẻ xâm lăng tối thượng tiếp tục làm khó các chiến binh của Vũ trụ 7 và 11.
Comments