Dracule Mihawk và huyền thoại Ryuma đã sử dụng Haki Bá Vương để luyện th...

[Top Manga] - Tại sao lưỡi kiếm Yoru và Shusui của Mihawk và Ryuma trong One Piece lại chuyển thành màu đen?
Sau 1 số chương One Piece gần đây, chúng ta đã biết rằng thanh kiếm Kokuto (lưỡi kiếm đen) không phải được tạo ra mà là sau 1 thời gian sử dụng lưỡi kiếm mới bị biến thành màu đen.
Comments