Ace từng là quân bài "bí mật" của Kaido trên hành trình "xưng bá thiên hạ"?

[Top Manga] - Liệu giữa Ace và Tứ Hoàng Kaido đã từng tồn tại mối liên hệ nào không?
Kaido đã cố gắng thuyết phục Ace vào nhóm của mình nhưng không thành công khi Ace đến Wano?
Comments