Top 7 nhân vật "máu mặt" có thể triệu tập cuộc gọi Buster phá hủy cả một...

[Top Manga] - Cuộc gọi Buster là hình thức tấn công quân sự cuối cùng được sử dụng bởi thủy quân lục chiến. Mục tiêu của cuộc gọi Buster thường là tiêu diệt bất cứ thứ gì từ một tên tội phạm hoặc nhóm tội phạm đến toàn bộ hòn đảo đã được chứng minh là cực kỳ nguy hiểm đối với chính phủ thế giới.
1. Đô Đốc Kizaru
2. Đô Đốc Fujitora
3. Đô Đốc Ryokugyu
4. Đô Đốc Akainu
5. Tổng tư lệnh Kong
6. Ngũ Lão Tinh
7. Im-SamaFanpage: https://www.facebook.com/TopMangaA


Comments