Top 10 băng hải tặc hùng mạnh nhất One Piece

[Top Manga] - Thế giới One Piece mang đến cho chúng ta vô số băng hải tặc hùng mạnh, khiến cho Chính quyền thế giới đứng ngồi không yên. Nhưng đâu mới là băng hải tặc mạnh nhất từ trước tới nay?
10. Băng hải tặc Donquixote
9. Băng hải tặc Mũ Rơm
8. Băng hải tặc Blackbeard (Râu đen)
7. Băng hải tặc Big Mom
6. Băng hải tặc Bách Thú
5. Băng hải tặc Tóc Đỏ
4. Băng hải tặc Sư Tử Vàng
3. Băng hải tặc Râu Trắng
2. Băng hải tặc Rocks
1. Băng hải tặc Roger
Comments