Sức mạnh thật sự của Benn Beckman - Người khiến "tia chớp" Kizaru phải e...

[Top Manga] - Đến thời điểm hiện tại sức mạnh của nhân vật Benn Beckman vẫn là một "bí ẩn" như chính vị thuyền trưởng Shanks hùng mạnh của anh vậy.
Comments