Râu Đen, kẻ mang trong tên chữ D bí ẩn, chính là con trai "thất lạc" của...

[Top Manga] - Marshall D. Teach hay Blackbeard (Râu Đen), là thuyền trưởng của băng hải tặc Blackbeard. Hắn là một trong số những nhân vật ít ỏi trong series One Piece có chứ D trong tên của mình.
Râu Trắng từng nói với Râu Đen trong trận Marineford: "Chỉ vì ngươi là di sản, mà ngươi nghĩ rằng mình chắc chắn là kẻ sẽ kế thừa ý chí của Roger sao? Dù những người mang trong mình ý chí của Roger giờ không còn nữa nhưng ngọn lửa tinh thần của họ không bao giờ tắt."
Comments