Quá khứ "bi thảm" của những nhân vật mạnh nhất One Piece

[Top Manga] - Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Manga, hôm nay chúng ta sẽ điểm danh lại những nhân vật có thể đã trải qua một quá khứ vô cùng tăm tối, và có thể chính vì điều này đã tạo thành tính cách của họ hiện tại, mở đường dẫn lối cho những hành động sau này.
1. Kaido
2. Big Mom
3. Fujitora
4. Monkey D Dragon
5 . Blackbeard
6. Akainu
Comments