Lý do thật sự khiến Tứ Hoàng Shanks cùng băng Tóc Đỏ không ăn trái ác quỷ

[Top Manga] - Những thành viên băng hải tặc Tóc Đỏ trong One Piece, từ trước đến nay được biết là không ai sở hữu trái ác quỷ nào? Vì sao lại như vậy, chẳng lẽ họ mạnh quá rồi nên không cần năng lực trái ma quỷ hay sao?
Comments