Luffy phát triển hình thức cuối cùng của Gear 4 đánh bại Kaido?

[Top Manga] - Với khả năng hiện tại thì Luffy khó lòng có thể đánh bại được Tứ Hoàng Kaido, chính vì vậy anh cần phải phát triển thêm các hình thức sức mạnh mới.
Comments