Cách Shanks đánh bại Kaido để ngăn hắn không tham gia trận Marineford

[Top Manga] - Trong One Piece, Kaido từng có ý định phá đám Râu Trắng khi ông chuẩn bị đi cứu Ace sắp bị xử trạm ở Tổng Bộ hải quân Marineford. May mắn là Shanks đã chặn đứng âm mưu này nhưng không ai rõ anh đã làm thế nào.
Comments