10 nhân vật máu mặt có thể biết rõ bí ẩn của Thế Kỷ Trống

[Top Manga] - Thế Kỷ Trống là khoảng thời gian được ghi lại trong lịch sử và khảo cổ học, thế nhưng đã bị Chính Quyền Thế Giới cấm tiết lộ mọi thông tin về nó.
Đó là một thế kỷ bị bỏ trống dài trong ghi chép và lịch sử của các nhà khảo cổ học, không có gì còn lại để cho chúng ta biết điều gì đã xảy ra trong đoạn thời gian này. Dấu vết duy nhất còn lại đến nay của nền văn minh này là các thông tin trên các khối Poneglyphs.
Hôm nay chúng ta sẽ điểm danh 10 người có vai vế trong thế giới hải tặc biết rõ được về Thế Kỷ Trống nhé:
1. Im-Sama
2. Ngũ Lão Tinh
3. Silvers Rayleigh
4. Sengoku
5. Kong
6. Monkey D Garp
7. Monkey D Dragon
8. Scopper Gaban
9. Shanks
10. Vegapunk
Comments