Trái ác quỷ Rồng 8 đầu của Orochi sở hữu sức mạnh bá đạo nào?

[Top Manga] - Kurozumi Orochi là tướng quân của vương quốc Wano và nhân vật này đã được nhắc đến rất nhiều lần dù chưa chính thức xuất hiện trong series One Piece. Trước đó chúng ta mới chỉ biết được rằng Kurozumi Orochi là một kẻ bán nước cầu vinh, chấp nhận làm tay sai cho Kaido để đạt được mục đích của bản thân.
Comments