Top 10 năng lực Trái ác quỷ đặc biệt và kỳ lạ sẽ khiến sức mạnh Haki bó ...

[Top Manga] - Chúng ta đều biết rằng những người biết sử dụng haki trong One Piece có thể chống lại sức mạnh của những ai đã ăn trái ác quỷ.  Nhưng có thật tất cả đều đúng như vậy không? Dưới đây là 10 năng lực trái ác quỷ có lẽ sẽ “không ngán” sức mạnh của haki.
1.Gura Gura no Mi
2. Hobi Hobi no Mi
3. Trái ác quỷ của Bonney
4. Chiyu Chiyu no Mi
5. Horo Horo no Mi
6. Trái ác quỷ của Fujitora
7. Giro Giro no Mi
8. Mero Mero no Mi
9. Yami Yami no Mi
10. Soru Soru no Mi
Comments