[One Piece 934]. Kid vượt ngục thành công còn Luffy chuẩn bị chạm trán Q...

[Top Manga] - One Piece Chapter 934 tuần này vẫn rất thú vị với nhiều thông tin mới. Nhưng nội dung chap mới đã được mở rộng hơn, không chỉ là những chuyện xảy ra ở lâu đài của Orochi nữa mà ở khắp vương quốc Wano lúc này.
Comments