Nhiệm vụ cuối cùng của Băng cướp biển Roger

[Top Manga] - Quay trở lại 24 năm trước, Gol D. Roger bị kết án tử hình và bị xử tử tại Logue Town. Thời điểm đó, Roger đã mắc một căn bệnh không thể chữa được, ông đã có được mọi thứ mình muốn sau khi khám phá toàn bộ Grand Line bao gồm hòn đảo cuối cùng Raftel.
Gần cuối đời, Roger đã giải tán băng hải tặc Roger trước khi ông bị xử tử. Nhưng nếu Băng Roger vẫn còn một nhiệm vụ cuối cùng thì sao?
Comments