Bí mật chưa tiết lộ về Rocks - Huyền thoại ngủ yên khiến Chính Phủ thế g...

[Top Manga] - Tôi tin rằng Huyền thoại ngủ yên trong One Piece chính là Rocks, hải tặc lừng danh đã mất tích hơn 40 năm.
Comments