Vua hải tặc Gol D. Roger cũng có khả năng nhìn thấy trước tương lai?

[Top Manga] - Căn cứ vào đâu để Vua hải tặc Gol D. Roger sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để mở ra kỷ nguyên thời đại hải tặc mới. Những lời Roger nói trước khi chết mang đầy ẩn ý, phải chăng Roger cũng có khả năng biết trước tương lai và ông chỉ cần hướng mọi người đi theo tương lai ấy để nó trở thành sự thực.
Comments