Thức tỉnh trái Yomi Yomi no Mi, “bộ xương” của băng Mũ Rơm sẽ bá cỡ nào?

[Top Manga] - Brook đã ăn trái ác quỷ Yomi Yomi no Mi, nếu để ý một chút bạn sẽ nhận ra Brook là thành viên duy nhất của băng Mũ Rơm ăn trái ác quỷ mà không sử dụng năng lực của nó để tạo ra đòn tấn công. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu sức mạnh của trái ác quỷ này được thức tỉnh thì chắc sẽ vô cùng thú vị đấy.

Comments