Sức mạnh và mục đích thật sự của tứ hoàng Shanks

[Top Manga] - Hãy cùng Top Manga tìm hiểu tất cả những gì bạn cần biết về Shanks, 1 trong 4 Tứ Hoàng tại Tân thế giới, "đệ" của Vua Hải Tặc quá cố và mục đích thật sự của Shanks là từ trong suốt từ đầu One Piece đến giờ?
Giả thuyết này một phần sẽ nhắc đến chuyện có hay không Shanks tự hy sinh cánh tay mình có chủ đích ngoài cứu Luffy cũng như sức mạnh thật sự của Tứ Hoàng này và mối quan hệ cá nhân của anh với Râu Đen.

Comments