Sức mạnh thật sự của "Vua Bóng Đêm" Silvers Rayleigh bá đạo cỡ nào?

[Top Manga] - Silvers Rayleigh còn được gọi là hay "Vua Bóng Đêm", ông từng là thuyền phó băng hải tặc Roger còn được gọi là "Cánh tay phải của Vua Hải tặc".
Trong Arc Sabaody, Shakuyaku từng nhấn mạnh rằng, ông ta mạnh hơn cả 100 lần sức mạnh của 11 Siêu Tân Tinh gộp lại.
Comments