Sức mạnh của King hoả hoạn kinh khủng đến mức nào?

[Top Manga] - Trong One Piece, King đã ăn một trái ác quỷ hệ hệ Zoan Cổ đại, mẫu Pteranodon giúp hắn có thể bay và tấn công ở trên cao. Hắn cũng có thể tạo ra các đòn tấn công từ lửa và có khả năng dùng kiếm siêu việt.
Sức mạnh của King bao gồm: sở hữu trái ác quỷ hệ hệ Zoan Cổ đại, mẫu Pteranodon, có thể bay và tấn công ở trên cao. Hắn cũng có thể tạo ra các đòn tấn công từ lửa và có khả năng dùng kiếm đỉnh cao.
Comments