Sức mạnh đặc biệt nhất của Tứ Hoàng Shanks là khả năng thấy trước tương ...

[Top Manga] - Shanks đã được giới thiệu tới khán giả trong vài chương đầu tiên của series One Piece, và đối với một người được giới thiệu từ rất sớm trong series, thật là rất lạ khi tới thời điểm này chúng ta vẫn chưa nhìn thấy hết sức mạnh của anh ấy.
Trong clip này, chúng ta hãy cùng đến với một giả thuyết về việc Shanks cũng có khả năng nhìn thấy trước tương lai các bạn nhéChannel: https://www.youtube.com/TopMangaTV?sub_confirmation=1
One Piece: https://www.youtube.com/playlist?list=PLA1RIYMcyUDMB77O4LA4h7QDMtH7RVKNe

Comments