Râu Đen sẽ giết Katakuri, kỳ phùng địch thủ của Luffy?

[Top Manga] - Trong One Piece, Râu Đen là một kẻ “thủ đoạn vô biên” nên kiểu gì hắn cũng sẽ biến mình thành “ngư ông đắc lợi” khi Big Mom kéo quân đến Wano quốc choảng nhau với Kaido. Blackbeard là một kẻ cơ hội và chuyên bày mưu tính kế nên cái gì có lợi cho mình chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua.
Comments