[One Piece 930]. Bigmom tới Wano Quốc, Sanji hóa siêu nhân trong trang p...

[Top Manga] - Băng hải tặc Big Mom vào Wano Quốc giống hệt cái cách mà băng Mũ Rơm đã phải trải qua khi đi vào đó. Chính xác là trên tàu có cả Big Mom.

Comments