Những mối đe dọa cực nguy hiểm với Chính Quyền Thế Giới

[Top Manga] - Chính Quyền Thế Giới là một tổ chức chính trị bao gồm phần lớn các quốc gia của thế giới One Piece, do Ngũ Lão Tinh cai quản và Im-Sama đứng đầu. Trong bộ máy Chính Quyền, Hải Quân phục vụ với vai trò tổ chức quân sự chính, đứng đầu là Thủy sư Đô Đốc, trong khi đó tổ chức ngầm (Cipher Pol) hoạt động bí mật đằng sau, hoặc thông qua sự trinh sát, phá hoại, thăm dò, hoạt động gián điệp, và cả ám sát.
Comments