Huyền thoại Hải quân Garp đã đánh bại băng hải tặc Rocks nhờ sự giúp đỡ ...

[Top Manga] - Huyền thoại Hải quân Garp đã đánh bại băng Cướp biển Rocks với sự trợ giúp chủ yếu của băng Cướp biển Roger nhưng sự thật này đã bị Chính Phủ thế giới che đậy?

Comments