Gã tù nhân bí ẩn trong ngục của Kaido có thể là huyền thoại ngủ yên?

[Top Manga] - Bạn còn nhớ bóng đen bí ẩn xuất hiện trong One Piece 924 chứ? Cái gã ăn cá độc không chết rồi bắn xương cá từ miệng hạ gục tên thuộc hạ của Kaido ấy? Bài viết hôm nay là về hắn đây.

Comments