Chúa trời Enel sẽ trở lại chiến đấu với Luffy và mở ra bí ẩn của gia tộc...

[Top Manga] - Enel là địch thủ chính ở Skypiea của Luffy. Anh được xem là cựu "Thiên Chúa"của Skypiea, là đối thủ mạnh nhất ở Sky Island Saga. 2 năm sau sau khi bị đánh bại bởi băng Mũ Rơm, anh ta đã đến mặt trăng và trở thành kẻ cai trị mới ở đó.

Comments