Bigmom ăn hành chỉ là một cú lừa, Katakuri mới chính là quân bài bí mật

[Top Manga] - Có lẽ Katakuri trong One Piece đã được giao trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ cùng với những anh em khác, đây là khả năng cao nhất, bởi lẽ tài năng của Katakuri thì không có gì cần phải bàn cãi.
Comments