Trái ác quỷ hệ Paramecia chỉ toàn khả năng vô dụng hãy ẩn chứa sức mạnh ...

[Top Manga] - Paramecia (hệ siêu nhiên) là một trong ba loại Trái ác quỷ trong manga/anime One Piece. Những người ăn trái ác quỷ hệ này sẽ sở hữu sức mạnh “siêu nhiên" bằng cách tác động trực tiếp tới cơ thể người sử dụng giúp họ điều khiển được thiên nhiên hoặc một số vật chất khác.

Comments