Tại sao chỉ còn một tay, Kid vẫn "mạnh" ngang Luffy dù đã trải qua 2 năm...

[Top Manga] - Kid mạnh ngang ngửa Luffy trong chap One Piece mới thì đã sao? Sau 2 năm timeskip Luffy mạnh lên thì người khác cũng phải thế chứ, họ đâu chỉ ngồi chơi trong khi Luffy luyện tập chăm chỉ đâu.

Comments