Râu Đen- nhân vật đặc biệt sở hữu 1 thân xác, 2 trái ác quỷ và 3 tính cách

[Top Manga] - Trong One Piece thì Râu Đen là 1 trong 4 Tứ Hoàng ở Tân Thế Giới, sở hữu sức mạnh "bá đạo" nhưng điều khiến hắn trở nên đặc biệt không chỉ có như vậy.
1. Râu Đen là người duy nhất sở hữu năng lực của hai trái ác quỷ: Yami Yami no Mi và Gura Gura no Mi.
2. Râu Đen có 3 tính cách khác nhau: hèn nhát, năng lực trí tuệ và sự ngu dốt.

Comments