Phượng Hoàng Marco có lẽ là người duy nhất biết về bí mật của Tứ Hoàng B...

[Top Manga] - Trong One Piece, Blackbeard chắc chắn đang cất giữa rất nhiều bí mật mà ai cũng muốn khám phá. Theo tôi, Phượng Hoàng Marco chính là chìa khóa giúp chúng ta vén lên từng bức màn đang che dấu sự thật ấy.

Comments