Mức truy nã của Tân Vương Hải Tặc Luffy sẽ đạt ngưỡng... hơn 5 tỷ beri?

[Top Manga] - Oda luôn thích chơi với các con số 5 và 6, nên có lẽ Oda sẽ để mức truy nã cuối cùng của Luffy trong One Piece vào khoảng 5.6 tỷ beri đấy!

Comments