Liên minh Tứ Hoàng Kaido và Big Mom tiêu diệt Luffy đã được tác giả lên ...

[Top Manga] - Phải chăng, ngay từ đầu Oda đã lên sẵn kế hoạch để 2 Tứ Hoàng Kaido và Big Mom trong One Piece “bắt tay nhau một lần nữa” cùng chống lại Luffy và các đồng minh của cậu.

Comments