[Giả thuyết]. Tứ Hoàng Kaido sẽ chết, Blackbeard sở hữu 3 trái ác quỷ mạ...

[Top Manga] - Blackbeard muốn Moriah gia nhập băng của mình nhưng mục đích thực sự của hắn là gì, liệu có phải chỉ muốn gia tăng quân số hay không? Hay có một âm mưu to lớn nào đó?

Comments