[Giả thuyết]. Tứ Hoàng Big Mom là một thí nghiệm thất bại của Chính phủ ...

[Top Manga] - Bạn đã bao giờ nghĩ vì sao Big Mom trong One Piece lại có cơ thể khổng lồ hay tính cách quái dị như hiện nay chưa? Hãy đến với giả thuyết này nhé.

Comments