[Dự đoán One Piece 929]. Luffy tập trung thoát ngục, Komurasaki và Momon...

[Top Manga] - Với những chi tiết quan trọng nhất về mối quan hệ có thể có giữa Komurasaki và Momonosuke, dự đoán bản scan/raw của One
Piece tập 929 sắp tới hi vọng sẽ có cuộc gặp mặt của 2 chị em này song song với Luffy cố gắng vượt ngục cùng Kid.

Comments