Bị bắt chính là cơ hội tốt để Luffy rèn luyện Haki Vũ Trang, chuẩn bị tá...

[Top Manga] - Trong các chapter trước của One Piece, 2 kẻ còn lại của bộ ba thiên tai, King và Queen đã xuất hiện. Với áp lực mà họ mang lại đã khiến chúng ta ai cũng nghĩ Luffy (và cả Kid) sẽ lành ít dữ nhiều với King và Queen, khi 2 kẻ đó bàn về chuyện sẽ "bẻ gãy ý chí" của Luffy và Kid.

Comments