7 hải tặc biết vị trí của hòn đảo Raftel cùng kho báu vĩ đại One Piece

[Top Manga] - Rất nhiều hải tặc trong One Piece đều đang cố gắng tìm ra vị trí của Raftel, nơi cất giấu kho báu One Piece để trở thành Vua Hải Tặc. Thế nhưng cũng có những người có lẽ đã biết vị trí của hòn đảo cuối cùng nhưng không chịu nói ra.
7. Crocus
6. Scopper Gaban
5. Buggy
4. Silvers Rayleigh
3. Shanks
2. Kozuki Oden
1. Gol D. Roger

Comments