Với những gì đã thể hiện, Luffy có xứng đáng với danh hiệu "Ngũ Hoàng"?

[Top Manga] - Sau những diễn biến trong chap vừa qua, rất nhiều người đã tự hỏi rằng liệu Luffy Mũ Rơm có xứng đáng với danh hiệu "Ngũ Hoàng" mà mọi người đặt cho anh hay không?

Comments