Top 7 nhân vật cực mạnh đã và đang nắm giữ vị trí Đô đốc Hải Quân

[Top Manga] - Trong One Piece, Hải Quân là tổ chức quân sự biển của Chính Quyền Thế Giới, nhiệm vụ của họ là thực thi luật pháp, đảm bảo an ninh quốc tế và các hoạt động quân sự.
Hãy cùng Top Manga nhìn lại một lượt sức mạnh của những người đã và đang đứng đầu Hải quân nhé!
7. Tay đen Zephyr
6. Đô đốc Greenbull
5. Aokiji
4. Fujitora
3. Kizaru
2. Akainu
1. Sengoku

Comments